Hur tar vi vara på alla medarbetares kompetens, engagemang och insikter? Hur organiserar vi oss på ett ändamålsenligt sätt i en föränderlig och komplex värld? Allt fler verksamheter inser att styrningsformer som ”command and control” gör organisationen alltför trögrörlig i dagens värld och söker sig fram bland nya arbetsformer. Teal for Teal är ett nätverk där ledare, verksamhetsutvecklare, coacher, konsulter och andra intresserade möts för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring nya former för organisation och ledarskap. Vi vill också inspirera och öka kännedomen om nya organisationsformer. Nätverket som vuxit fram internationellt finns på flera platser runt om i världen och har sin grund i de Teal-principer som Frederic Laloux skriver om i sin bok ”Reinventing Organizations”. I Sverige håller vi regelbundet nätverksträffar i Stockholm och Malmö, se mer under fliken Event.