Vill du delta?
Varmt välkommen! Vi håller regelbundna möten i Stockholm och Malmö. Nätverksledare är:

Stockholm: Heléne Ählberg  helene.ahlberg@leadingbusiness.se

Malmö: Anna Lundbergh  info@alundbergh.com

På LinkedIn har vi en grupp som heter Teal for Teal Sweden och på Twitter heter vi @Tealforteal_Se

På Facebook finns en sida för Teal for teal Malmö.

Anna Lundbergh (tv) och Heléne Ählberg (th)