Vill du delta i en internationell community med fokus på utveckling av ledarskap, självledarskap och organisering? Varmt välkommen! Vi håller regelbundna möten i Stockholm och Malmö. Nätverksledare är:

Stockholm: Heléne Ählberg  helene.ahlberg@leadingbusiness.se

Malmö: Anna Lundbergh  info@alundbergh.com

Online finns vi såklart också:

LinkedIn  Teal for Teal Sweden

Twitter @Tealforteal_Se

Facebook sida samt grupp Teal for teal Malmö

Anna Lundbergh (tv) och Heléne Ählberg (th)