Hur tar vi vara på allas engagemang, kompetens och insikter? Hur organiserar vi oss på ett ändamålsenligt sätt i en föränderlig och komplex värld? Allt fler företag inser att styrningsformer som ”command and control” gör organisationen trögrörlig och söker sig fram bland nya, syftesdrivna och mänskligare arbetsformer. En god ledare är den som skapar goda förutsättningar, facilitatorn snarare än händelsernas centrum. Teal for Teal är ett nätverk där ledare, HR-specialister, coacher, konsulter och andra intresserade möts för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring nya former för ledarskap, självledarskap och organisering. Vi vill också inspirera allmänheten och öka kännedomen kring medskapande ledarskap. Nätverket som vuxit fram internationellt sedan 2015 finns på flera platser runt om i världen och har sitt ursprung i de Teal-principer som Frederic Laloux skriver om i sin bok ”Reinventing Organizations”. Läs mer om teal under fliken Vad är Teal? En bra sammanfattning finns i den här artikeln och på den här hemsidan samlar vi artiklar med svenska exempel på hur man arbetar ”teal”under fliken Länkar. Vi håller regelbundet öppna träffar i Stockholm och Malmö; dem hittar du under fliken Event.

Varmt välkommen!