Här länkas forskning, framförallt svensk och nordisk, som har anknytning till teal ledarskap och organisering.

Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap: en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet, Eva Norrman Brandt, Jönköping University, School of Health and Welfare,

Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer, Sofia Kjellström, Kristian Stålne, Oskar Törnblom

Självorganisation i stora utvecklingsorganisationer , Ludvig Lindlöf, Chalmers.

Fri som en fågel, Martin Fransson, Johan Quist, CTF

Doing Complexity Leadership Theory: How agile coaches at Spotify practice enabling leadership, Gisela Bäcklander, KTH

Peer Bargaining and Productivity in Teams: Gender and the Inequitable Division of Pay, Lamar Pierce, Laura Wang, Dennis Zhang

Complex Adaptive Systems: Adapting and Managing Teams and Team Conflict, JR Turner, R Baker, M Morris.

Next stage organizations: A transdisciplinary case study, Eric Reynolds, Saybrook University.