Här länkas svensk och nordisk forskning som har anknytning till teal ledarskap och organisering.

Doing Complexity Leadership Theory: How agile coaches at Spotify practice enabling leadership, Gisela Bäcklander, KTH

Peer Bargaining and Productivity in Teams: Gender and the Inequitable Division of Pay, Lamar Pierce, Laura Wang, Dennis Zhang