Här länkas svensk och nordisk forskning som har anknytning till teal ledarskap och organisering.

Doing Complexity Leadership Theory: How agile coaches at Spotify practice enabling leadership, Gisela Bäcklander, KTH