Vill du delta i en internationell community med fokus på utveckling av ledarskap, självledarskap och organisering? Varmt välkommen! Vi håller regelbundna möten i Stockholm, Malmö och Göteborg. Nätverksledare är:

Stockholm:

Heléne Ählberg  helene.ahlberg@leadingbusiness.se

Jesper Grip    jesper.grip@gmail.com

Malmö:

Anna Lundbergh anna@alundbergh.com

Göteborg: 

Mette Boström mette@empaticus.se

Pål Dobrin pal@empaticus.se

 

Online finns vi såklart också:

LinkedIn  Teal for Teal Sweden

Facebook sida samt grupp Teal for teal Malmö

Youtube: https://studio.youtube.com/channel/UCkidYu8v8Mq2JZKOinCtybg

Anna Lundbergh (tv) och Heléne Ählberg (th)