”Det inre är lika viktigt som det yttre, och det yttre är lika viktigt som det inre.”

Boken Reinventing organizations av Frederic Laloux tar avstamp i Ken Wilbers integralteori och stadier av kulturell utveckling. Integralteori är ett sätt att få sammanhang i tillvaron, ett sätt att se det minimum av variabler som vi behöver ta hänsyn till för att förstå en situation på ett någorlunda komplett sätt.

I första halvan av kvällen introducerar Kristian Stålne, Malmö Högskola (www.komplexitet.se), integralteorin och hur vi människor tänker och tar perspektiv enligt motsvarande utvecklingsnivåer. På teal-nivån betonas ofta förmåga till att ta olika perspektiv och integralteorin kan ses som ett verktyg för detta.

Den andra halvan blir en praktisk tillämpning av ett integralt processverktyg: Wider Embraces som syftar till att ta olika kollektiva perspektiv. En av teal-organisationernas tre grundvalar är evolutionärt syfte som innebär att man ser på organisationen som något som har ett eget syfte som deltagarna anpassar sig efter. Men hur tar man reda på vad detta syfte är och hur kan man se världen ur organisationens perspektiv? Med hjälp av WE kommer vi att utforska här typen av kollektiva perspektiv.
Varmt välkommen! Observera att anmälan sker via denna länk