Beyond Budgeting och Dynamisk styrning med Knut Fahlén.

Dagens förutsägbara osäkerhet och behov av kontinuerlig anpassning till omvärlden gör att traditionell budgetstyrning inte lämpar sig för att styra vare sig företag eller offentlig förvaltning. När komplexiteten är hög, händelser inte går att påverka och förmågan att se framåt blir mindre krävs något annat. Beyond Budgeting är ett koncept som funnits närmare 20 år men tankarna är äldre än så. Tillsammans med Knut Fahlén, managementkonsult, ekonomie doktor och författare av böckerna Beyond Budgeting i Praktiken, och Dynamic Management Strategy, kommer vi att utmana våra förställningar om traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning och få tillfälle att diskutera hur modern ekonomi- och verksamhetsstyrning kan göras mer agil och dynamisk.

Mötet inleds med att Knut Fahlén, Ekan Management, presenterar budgetens historik. Vi får höra om dess problem och ramväxten av Beyond Budgeting. Vilka ingredienser ingår i en dynamisk styrning anpassad till dagens verklighet? Därefter blir det gruppdiskussion och tillfälle att knyta nya kontakter.

Seminariet riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare, projektledare, controller, entreprenörer och alla som är intresserade av teal organisationer och ledarskap.

Välkommen! OBS! Anmälan görs på denna länk.
/Carina Burguete & Anna Lundbergh