Från hierarkier till självstyre – självledarskap i praktiken

Vi får träffa Sarah Scheller som är generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy. Hon har en bakgrund som ekonom och reseledare med ett särskilt intresse för ledarskapsfrågor.

Raoul Wallenberg Academy har de senaste tre åren jobbat med att bli en ”teal” organisation. Det började med att vi läste boken ”Reinventing Organizations” i en bokklubb och kände direkt att teal-principerna var något som skulle passa hos oss. Stegvis implementerade vi full transparens, förtydligade rollbeskrivningar och tog bort chefen. Under föreläsningen delar jag konkreta rutiner för hur vi har lönesamtal i grupp, buddy-system för personlig utveckling samt självständiga beslutsprocesser. En ny tid av ledarskap som kräver transparens och tillit och har för oss på RWA inneburit en fördubbling av insamlingen och en stor arbetsglädje.

Raoul Wallenberg Academy är en stiftelse som jobbar för att stärka unga att hitta modet att göra skillnad genom utbildningar kring ledarskap och skolprogram inom mänskliga rättigheter.

Datum:              19 november 2018

Tid:                     17.30 – ca. 20.00

Plats:                  Ekskäret Klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm

Frågor: Heléne Ählberg; helene.ahlberg@leadingbusiness.se

Vi kommer inte att ha möjlighet att servera förtäring men ni är välkomna att ta med er något att äta själva.

Anmäl dig via länken här: https://www.eventbrite.com/e/fran-hierarkier-till-sjalvstyre-sjalvledarskap-i-praktiken-tickets-51561951184