På vår senaste träff tog Sofia Segerlund på Karlöf Consulting stafettpinnen att ordna med ett nytt möte efter sommaren. Vi pratade då om att ägna hela eller delar av det kommande mötet till nätverkets eget syfte/purpose och former.
Jag tycker att det brukar vara bra med mycket diskussionstid under ganska fria former, där den mindre gruppen själv styr vad som känns värdeskapande att utveckla mer eller mindre. Frågor att börja diskutera kring skulle exempelvis kunna vara
– Hur knutet till Laloux och tealbegreppet, kontra generellt för hela rörelsen kring medvetenhetsnivåer/agila organisationer /självorganisering osv. (eller någonting däremellan) vill vi att nätverket ska vara?
– Kan vi se ett tydligt men fortfarande högre syfte börja utkristalliseras?
– Vad vill vi ska karaktärisera träffarna, utifrån de principer som sattes upp tidigare?
– Ser vi behov av någon form av governance för att hela tiden utveckla nätverket tillsammans?

Vi står alltså förslagsvis främst för fika och initiering/uppsamling av vidare diskussioner. Men, har någon av er idéer kring någonting särskilt ni tror att vi eller någon annan skulle kunna dra en kort presentation kring (liknande den som Klas höll senast), nästa gång eller vid senare tillfälle, kommentera gärna här!

Adress: Kungsbron 2, det färgglada huset mittemot casinot. Våning 10.
Anmälningar och avanmälningar görs liksom förra gången genom kommentarsfältet i vår grupp på Linkedin https://www.linkedin.com/groups/8449527, så kan vi förutspå antalet hyfsat väl :-).