Självreglerande organisationer är ett bra sätt att hantera komplexitet och förändringar, vilket gör att intresset för det här sättet att arbeta bara ökar just nu. ”Vad innebär det att arbeta med framväxande syfte?” det är temat för årets sista träff i Malmö. Tisdag 6 december kl 17.30-20 på Media Evolution City. Varmt välkommen! Anmäl dig här på länken.

Detta är inte ett föredrag utan snarare en medskapande workshop. Teal for teal tar avstamp i boken Reinventing Organizations av Fredric Laloux. (Den här träffen motsvarar sid 193-234.) Du behöver inte ha läst boken för att delta, men det är en fördel om du är bekant med grundtankarna. Finns även i wikin: http://www.reinventingorganizationswiki.com/Evolutionary_Purpose