Inspirerad av Teal for Teal Malmö så djupdyker även Stockholmsgänget i begreppet Wholeness denna gång:

”Wholeness” – det låter flummigt, vad innebär det? Wholeness, eller Helhet, är ett av de tre kännetecknen för teal-organisationer. I traditionella organisationer har vi ett ”professionellt jag” i arbetslivet. Helhet innebär att hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner uppmuntras och odlas aktivt i en teal-organisation. För att blomma som individer så behöver vi ett ”safe space”. Hur skapar vi och vidmakthåller det?
Upplägget blir Open Space, där vi själva påverkar vad som diskuteras.

Vi träffas på Foo Café på Ringvägen 100, hiss A1 9 tr.

17:30 – 17:45 – Meet and Greet

17.45 – 18:30 – Workshop

18:30 – 19:00 – Rast med lättare förtäring

19:00 – 20:00 – Workshop

Varmt välkomna!

Anmäl er via denna länk: http://www.foocafe.org/stockholm/events/1314-wholeness