Undersökande workshop

Självorganiserande team är grundbulten i teal-organisering. Teamen har så gott som alla befogenheter, sköter sina uppdrag självständigt och fungerar väldigt bra i det ansvaret som de har inom verksamheterna. Ibland pratar man om teal som chefslösa organisationer men det är inte så det är konstruerat. Ledarskap i dessa verksamheter är annorlunda men är, liksom medlemskap i teamen, givande, utvecklande och inspirerande. M a o det som många söker i sitt arbete idag.

Vi vill nu tillsammans med dig och andra deltagare prova på att agera som teal-team. Under workshopen delar vi in oss i grupper som ska lösa en uppgift genom att använda sig av några av principerna för beslutsfattande inom ramen för självorganiserande team. Workshopen avslutas med en gemensam reflektion då vi samlar våra iakttagelser kring hur beslutsfattandet utifrån teal principer har fungerat.

Några dagar innan workshopen kommer du att få mail med information om de teal-principer som vi kommer att tillämpa, så även du som inte är så bekant med dem kan känna dig trygg.

Inga förkunskaper krävs för att delta i workshopen men om du vill kan du läsa i boken Reinventing Organisations av Frederic Laloux.

Workshopen leds av Grazyna van de Voorde, seniorkonsult och erfaren facilitator inom ledarskaps- och teamutveckling. Mer info om Grazyna finns på https://www.linkedin.com/in/grazyna-van-de-voorde-7159b012/ Frågor besvaras på: teal@voorde.com

Varmt välkommen!

Anmäl dig här.