Vi startar hösten i Malmö med att titta på var vi befinner oss och hur vi vill gå vidare. Syftet med Teal for teal är att inspirera och sprida kunskap om att det finns andra sätt att leda och organisera verksamheter samt att knyta kontakter och fördjupa vår egen kompetens. Men hur vill vi utveckla vårt nätverk vidare?
Välkommen!  Obs! Anmälan på länken.