”Wholeness” – det låter flummigt, vad innebär det? Wholeness, eller Helhet, är ett av de tre kännetecknen för teal-organisationer och temat för nätverksträffen med Teal for teal Malmö den 15 nov. I traditionella organisationer har vi ett ”professionellt jag” i arbetslivet. Helhet innebär att hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner uppmuntras och odlas aktivt i en teal-organisation. För att blomma som individer så behöver vi ett ”safe space”. Hur skapar vi och vidmakthåller det? Läs gärna mer i wikin.
Ta med dig dina dolda talanger och möt upp i Teal for teal Malmö. Tisdagen den 15 nov kl 17.30-20 på Foo Café, Media Evolution City, St Varvsgatan 6a, Malmö.

Anmälan görs här