Man kan beskriva ledarskap på många olika sätt. Bland annat i nivåer av komplexitet och olika perspektiv på organisationen, uppgifternas komplexitet och vilka resurser som krävs av individerna. Tillsammans kommer vi att utforska olika nivåer i praktiska övningar och diskutera hur de relaterar till andra modeller och teorier inom området ledarskap och organisation.

Mötet inleds med att Kristian Stålne, Malmö Universitet, presenterar resultat och insikter från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om ledarskapsutveckling i komplexa organisationer.

Välkommen! OBS! Anmäl dig på denna länk.

Agenda

17.30-18.00: Check-in och introduktion

18.00-18.40: Forskningsresultat och introduktion av övning, Kristian Stålne 

18.40-19.00: Paus

19.00-19.50: Gruppövning, diskussion 

19.50-20.00: Check-out. 

This seminar is aimed at managers, team leaders, business developers, intrapreneurs, entrepreneurs, coaches and all people interested in teal organizations and related organising and leaderhip. Welcome!

Questions? Please contact Anna Lundbergh,  mentor in Teal for Teal Malmö at anna@alundbergh.com  070-876 39 78.