Reinventing Organizations översiktskarta finns på svenska,
översatt av Helene Ählberg och Anna Lundbergh, nov 2019.

Reinventing Organizations map kan användas som ett diagnostiskt verktyg eller för att få en fördjupad förståelse för kulturen i en organisation.

Reinventing Organizations karta, på svenska (som pdf)

Teal organisationer kännetecknas av tilltro till människors förmåga och inre motivation samt de tre grundprinciperna Helhet/systemsyn (Wholeness), Självorganisering (Self-management) och Framväxande syfte (Evolutionary purpose).