Samhället befinner sig i en genomgående förändring. Hur tar vi vara på allas motivation, kompetens och insikter? Hur organiserar vi oss på ett ändamålsenligt sätt i en föränderlig och komplex värld? Allt fler företag och verksamheter inser att styrningsformer som ”command and control” gör organisationen trögrörlig och söker sig fram bland  syftesdrivna, agila och mänskligare arbetsformer, ”sense and respond”.

En god ledare är den som skapar goda förutsättningar; facilitatorn snarare än händelsernas centrum.

Teal for Teal är ett nätverk där personer från teal- och andra progressiva organisationer, ledare, HR-specialister, coacher och andra intresserade möts för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring nya former för ledarskap, självledarskap och organisering. Vi vill också inspirera och öka kännedomen kring medskapande ledarskap.

Grundläggande i teal är tillit till individens förmåga, helhetssyn, självorganisering och framväxande syfte (sense & respond). Det ligger i linje med forskningen om inre motivation: att individer är motiverade när de känner autonomi, att de får använda sin kompetens och ingår i ett sammanhang.

Varmt välkommen!