Samhället befinner sig i en genomgående förändring. Hur tar vi vara på allas motivation, kompetens och insikter? Hur organiserar vi oss på ett ändamålsenligt sätt i en föränderlig och komplex värld? Allt fler företag och verksamheter inser att styrningsformer som ”command and control” gör organisationen trögrörlig och söker sig fram bland  syftesdrivna, agila och mänskligare arbetsformer, ”sense and respond”. En god ledare är den som skapar goda förutsättningar; facilitatorn snarare än händelsernas centrum. Teal for Teal är ett nätverk där personer från teal-organisationer, ledare, HR-specialister, coacher och andra intresserade möts för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring nya former för ledarskap, självledarskap och organisering. Vi vill också inspirera allmänheten och öka kännedomen kring medskapande ledarskap. Grundläggande i teal är tillit till individens förmåga, helhetssyn, självorganisering och framväxande syfte (sense & respond). Det ligger i linje med forskningen om inre motivation: att individer är motiverade när de känner autonomi, att de får använda sin kompetens och ingår i ett sammanhang. Nätverket som vuxit fram internationellt sedan 2015 finns på flera platser runt om i världen och har sitt ursprung i de Teal-principer som Frederic Laloux skriver om i sin bok ”Reinventing Organizations”.  En bra sammanfattning finns i den här artikeln och här på hemsidan samlar vi artiklar med svenska exempel på hur man arbetar ”teal”under fliken Artiklar. Vi håller regelbundet öppna träffar i Stockholm och Malmö; dem hittar du under fliken Events. En grupp i Göteborg är också på gång.

Varmt välkommen!