Vi möter Kennet Osbjer, fd VD ADDQ m. fl. ADDQ creware för nätverkande, erfarenhets- och inspirationsutbyte!

Det är nu över 4 år sedan Kennet initierade Teal i ADDQ.

Hur har resan sett ut? Hur gjorde dom för att börja? Var är dom nu? Vad hade dom gjort likadant idag/Vad hade dom gjort annorlunda?

Vad är Kennets upplevelser, insikter och kunskaper – Vad är den anställdes?

Många av oss är nyfikna och har många frågor. Vi skapar möjligheten att mötas – Du bidrar med dig, kanske din nyfikenhet, kunskap och frågor.

Vi lever i en tid av snabb rörelse och omfattande transformation. Det öppnar upp för många möjligheter! Vi tror att det som varit är i utveckling och att Teal kan inspirera oss företagare och anställda att ta oss från tankegångar och känslor om att det är svårt, problematiskt och omöjligt – till att det är levande, spännande och utvecklande!

Teal är ett annat sätt att förhålla sig till organisation, ledarskap och medarbetare än det vi ser i de flesta organisationer idag. Vi ser det som ett mer holistiskt sätt att forma organisation på där man utgår från människan, hela människan och människan i samklang med andra människor.

Vi står på olika plattformar, vi har olika erfarenheter med oss. Några har redan tryckt på startknappen och står mitt i förändringsresan, andra vet inte vad Teal är, en tredje är kanske nyfiken på håll. Fokus för nätverksträffarna är att forma just ett nätverk där vi alla kan mötas och få näring till det vi står i. Även om vi kommer från olika nivåer av kunskap och erfarenhet ser vi att många av oss ändå möts i frågeställningar som ”hur börjar jag/vi resan, hur får jag/vi den hållbar, var kan jag/vi ta stöd?”

Kostnad: Det du själv önskar betala enligt idén om ”gift economy”. Fredric Laloux, initiativtagare och författare av ”Reinventing Organisations” beskriver det kort i slutet av sin video; https://thejourney.reinventingorganizations.com/412.html

Fika: Espresso House sortiment till 20-30 % rabatt.

Varmt Välkommen önskar vi, Kennet Osbjer, Alixander Ansari, ADDQ, Mette Boström, Empaticus.