Niklas Huss, ett klart lysande ljus inom området innovation och omställning i samtal med Pål Dobrin från Teal for Teal nätverket. 

Niklas erfarenheter som intraprenör, innovatör och nu senast som en av de drivande krafterna bakom Samverket är högaktuella för alla som är intresserade av förändring och utveckling. Samverket är ett initiativ för att komma runt samhällets begränsande stuprör och de hinder som gör samhällstransformation så svårt och trögt. Målsättningen är att släppa lös förändringspotentialen på allvar. Niklas är även en av de drivande krafterna bakom Mindshiftrörelsen i Sverige med missionen att skapa hållbart välbefinnande. Hållbart välbefinnande behöver ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling. 
Vi kommer även beröra hans erfarenheter av att driva transformation i stora traditionella organisationer som Skatteverket och Länsförsäkringar och hans fokus på mänsklig växtkraft och engagemang.

Datum: 3 maj
Tid 19.30-21.00

OBS! Annan tid denna gång än när vi brukar ses!

Läs mer och anmäl dig via denna länk: https://lnkd.in/d9EBHPCM