OBS! Datumet har ändrats till den 27/4 på grund av sjukdom!

Använd syftets kraft för att skapa värde, engagemang och meningsfullhet – för organisationen, teamet och individen

Helene Ählberg och Helena Eketrapp kommer att ta er med på en resa där ni får utforska hur en organisations syfte kan bli meningsfullt för teamet och individen.

I dag är det många organisationer som inte har ett tydligt syfte för sin verksamhet. Vi är vana att prata om visioner, mission och affärsidé men varför vi finns till som organisation är ofta otydligt både för kunder, medarbetare och andra intressenter.

Under träffen vill vi tillsammans med er resonera kring hur en organisations syfte på hög nivå kan transformeras till ett syfte som kan bli applicerbart för både team och individ.

Vi vill också diskutera om det räcker med ett implementerat syfte för att skapa en organisation som blomstrar. Finns det andra hinder och motstånd i en organisation som gör att man inte når sin fulla potential även om det finns ett tydligt och väl implementerat syfte?

Ni kommer att få möjlighet att ge er syn på dessa viktiga frågor och vår ambition är att ge er insikter och tankar som ni kan ta med er hem för diskussion i er egen organisation.

Anmäl dig via denna länk: https://events.eventzilla.net/e/anvnd-syftets-kraft-fr-att-skapa-vrde-engagemang-och-meningsfullhet–fr-organisationen-teamet-och-individen-2138810402?preview=1617720735675


Datum: 15 april 2021

Klockan 18.00 – 20.00


Mötet sker via zoom. Länk till eventet kommer att skickas ut till er efter registrering.