Nu är det snart dags för en ny nätverksträff i Teal for Teal Sweden!

Temat är denna gång: Dialog, vad är det? Hur uppstår den? Varför är den så central? Och hur hänger dialog ihop med Teal?
Den 9/2 kl 18-20 har du möjlighet att hänga med på en något filosofisk och mycket undersökande resa där vi tillsammans utforskar dialog. Genom just dialog!
Har du aldrig gjort detta förut så utlovas en annorlunda och mycket givande stund tillsammans där du får lära dig mer om dialog som samtalsform.
Kvällen leds av Klas Orsvärn och Jessica Eidemo. De sätter tillsammans ramarna och skapar sedan utrymme för dialog, upplevelser, reflektion och interaktion.

Anmäl dig via länken: https://lnkd.in/g_Ck2S3