Självorganisering är ett bra sätt att hantera komplexitet och en föränderlig miljö. I en självstyrande organisation finns inte chefer som delegerar arbetsuppgifter; istället tar varje kollega på sig olika roller som hen har aktivt sökt och har en vilja att genomföra. De traditionella chefsuppgifterna som planering, styrning, rekrytering, kommunikation, fördelas mellan olika personer i teamet. Allt eftersom människor blir mer erfarna kan de ta på sig mer ansvarsfulla roller och lämna över enklare uppgifter till mer juniora kollegor. När självstyrande team fungerar ökar engagemanget, kvaliteten och effektiviteten. Liksom kundnöjdheten.

Självorganisering är en av grundprinciperna i teal-organisationer och temat för denna träff som är upplagd som ett självorganiserande open space. Tag gärna med dig ett ämne eller en fråga som du vill diskutera. Välkommen till Teal for teal Malmö! Anmäl dig på denna länk.

Torsdag 20 oktober kl 17.30 – 20.00 på Foo Café, Media Evolution City, St Varvsg 6a, Malmö

17.30-17.45     Cirkeln runt

17.45-18.40

18.40-18.55     Paus

18.55-19.45

19.45-              Checka ut

Sök upp oss på Facebook i ”Teal for teal Malmö”

Om det är första gången du deltar så rekommenderar vi att du i förväg läser artikeln ”The Future of Management is Teal”: http://www.strategy-business.com/article/00344