Ny nätverksträff med Teal for Teal Sweden

Vad är ett storskaligt kreativt samarbete och hur går det till i praktiken när fler än 1000 personer via självstyre ska samarbeta och samordna sig? 

Det får du veta mer om på nästa nätverksträff där nydisputerade Aron Schoug delar med sig av sin gedigna kunskap om ämnet. Aron delar med sig av observationer, analyser och resultatet från ett 3 år långt konst- och teaterprojekt där över 1000 personer samspelade och samordnade – mestadels genom självstyre. Under ledning av Aron får vi som deltar lyssna och lära av hans studie och avhandling, men vi får också möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans. 

Varmt välkommen torsdagen den 12/5 kl 18-20.

Anmälan via länk:

Mer om Aron: 

Aron är doktor i pedagogik och har ett intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati, kollektivt lärande, organisering och kreativitet. Sedan 2015 har han varit verksam i en organisationspedagogisk forskargrupp vid Stockholms Universitet. Och i mars i år disputerade han med sin avhandling: ”Storskaligt kreativt samarbete: Organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt”. Aron har en bakgrund som waldorflärare och har en masterexamen i pedagogik från Stockholms universitet. Innan forskarstudierna arbetade han med folkbildning och idag föreläser han regelbundet i ideella organisationer, med syfte att hjälpa dem stärka medlemmarnas engagemang.