Reinventing Organizations – en av de mest uppmärksammade ledarskapsböckerna de senaste åren blev startskottet på en internationell rörelse med fokus på organisationer som bygger på självstyre, helhetstänk och evolutionärt syfte. Vilka företag ligger i framkant och vad kan vi lära av dem? Vi tar upp drivkrafter, exempel på teal-företag och hur man inför nya arbetssätt i sin organisation. Välkommen till nästa träff med Teal for teal Malmö den 6 mars på Foo Café! Anmäl dig på denna länk!